LINUX

Linus Torvalds

Linux är en UNIX-liknande operativsystemskärna. Linux fungerar på en mängd olika arkitekturer, bland annat vanliga persondatorer. Utvecklingen av Linux påbörjades år 1991 av Linus Torvalds som då var student vid Helsingfors universitet. Linux vidareutvecklas idag av tusentals frivilliga programmerare över hela världen som kommunicerar med varandra via Internet.

Systemet är fri programvara med öppen källkod som sprids på de villkor som anges av licensen GPL. Linux är egentligen bara en kernel (kärna), resten av operativsystemet bygger på programvara från andra projekt. En viktig del av ett komplett Linux-system är den programvara som har utvecklats i GNU-projektet och vissa menar därför att ett komplett Linux-system bör kallas för GNU/Linux.

Det finns en mängd distributioner av Linux, det som de har gemensamt är Linuxkärnan som är gemensam för olika distributioner. Kärnan finns dock i olika versioner.

Det finns också linuxdistributioner som är avsedda för mobila enheter såsom mobiltelefoner. Distributionerna skiljer sig också markant i hur välgjorda de är och hur lätta de är att installera. Dessutom skiljer sig det grafiska gränssnittet åt. De vanligaste gränssnitten är KDE och Gnome

Populära Linux-distributioner


Debian GNU/Linux

Debian GNU/Linux är en av de största och äldsta linuxdistributionerna, skapad 1993. Debian betonar frihet och kvalitet, det senare med följden att programvaran i de officiella versionerna är äldre än i många andra distributioner. Debian stöder ett dussintal olika datorarkitekturer och förutom Linux också vissa andra operativsystem kärnor.

https://www.debian.org/

Ubuntu


Ubuntu är en av de mest populära linuxdistributionerna. Det är ett stabilt och enkelt system som
kommer i ny version två gånger per år. Det använder som standard fönster systemet Gnome. Ubuntu
är gratis att ladda hem men är kommersiellt på så sätt att man kan köpa till support.

https://ubuntu.com/

Linux Mint 

Linux Mint fyller samma roll som Microsoft Windows, Apple Mac OS, och det fria
BSD OS. Linux Mint är även konstruerat för att fungera tillsammans med andra
operativsystem (inklusive de som anges ovan), och kan automatiskt konfigurera en ”dual
boot”- eller ”multi-boot”-miljö (där användaren väljer vilket operativsystem som ska
startas när datorn sätts igång) under installationen.
Linux Mint är ett utmärkt operativsystem för privatpersoner och för företag.

Linux Mint erbjuder betald kommersiell support till företag och privatpersoner. Fri support kan fås från forum och IRC-kanal. Huvudsyftet med Linux Mint är att vara innovativ och hela tiden ta fram de bästa ”desktop”-lösningarna till sina användare. 

https://linuxmint.com/

MX Linux

MX Linux är ett medelvikt Linux-operativsystem baserat på Debian-stabilt och använder kärn-antiX-komponenter, med ytterligare programvara skapad eller förpackad av MX-communityn.

https://mxlinux.org/download-links/

Kali Linux

https://www.kali.org/

Raspberry Pi OS

Raspberry Pi OS är det officiella operativsystemet för alla modeller av Raspberry Pi.
https://www.raspberrypi.org/downloads/