Internets historia

I dag är 96% av den svenska befolkningen online på internet. 93% säger att de är uppkopplade minst en gång om dagen och 98% anger att de har en internetuppkoppling i hemmet. Men det internet vi använder idag är en ganska ny företeelse som blev vanligt bland allmänheten 1994, då ett flertal olika företag gjorde så att privat personer kunde börja koppla upp sig på internet. Men tanken om ett slags internet startade redan 1963 då man pratade om ett ”intergalaktiskt nätverk”.

Amerikanarna började bli oroliga när Sovjetunionen (Nuvarande Ryssland) började skicka upp satelliter i rymden. Det gjorde att de startade upp en myndighet som kallades ARPA (Advanced Research Projects Agency). Joseph Carl Robnett Licklider som är Psykolog och datavetare får 1963 uppgiften att leda en ny IT avdelning inom ARPA. Han tycker att USA behöver ett system med parallell kommunikation. Han menar att det behövs ifall Sovjet skulle starta ett bombanfall mot USA och deras centrala telefonnät skulle slås ut. Det är då han får en idé att skapa ett nätverk där världens alla datorer kommunicerar med varandra. Det betyder att alla datorer inom ARPA kopplas ihop till ett nationellt system.

Men idéerna förverkligas när DARPA som är ett militärt försvarsprojekt tar över. Nätverket har då döpts till Arpanet som det amerikanska försvarets ansvar för. Det första meddelandet skickades till Stanford som låg 50 mil från forskarna i Los Angeles i Kalifornien den 29 oktober 1969.

Sedan utvecklas tekniken och den amerikansk professorn Leonard Kleinrock uppfinner ”packetutbyte” som är en kommutations teknik. Därefter skapas TCP/IP protokollet av Vinton Cerf och Robert Kahan.

Nätet växer 1973 med 40 uppkopplade datorer. Samma år kopplar man upp en dator som finns utanför USA då man kopplar upp en norsk dator via en satellit via en markstation i Svenska Tanum som ligger i Bohuslän.

Markstation i Svenska Tanum

Det första delen av ett öppet internet utanför USA skapas i Norden och invigs 1989.  Det är det Nordiska ministerrådet som bygger ett datornät med namnet Nordunet. Nätet är för forskare och utbildning, men det är detta som gör att internet utvecklas väldigt snabbt i Norden. I Nordunet ingår länderna:

-Sverige, Sunet
-Norge, Uninett
-Danmark, Forskningsnettet
-Finland, Funet
-Island, RHnet

I slutet av 80-talet släpptes Monopolet på Internet och första kommersiella företaget Swipnet AB startades 1990. Men det var Ragnar Lönns företag Algonet som fick den svenska allmänheten att koppla upp sig på internet med modem. Tjänsten blev så populär att han fick sluta att ta emot nya kunder under en period.

Det som gjorde att internet kunde spridas till allmänheten utanför universiteten var när Berners-Lee kombinerade sin idé ”hypertext” med internet. Hypertext är text som förbinder andra texter med hjälp av hyperlänkar. Han skapade då den första webbredigeraren och webbläsaren ”World Wide Webb”. Han kunde sedan publicera den första webbsidan 1991. Den första grafiska webbläsaren var Mosaic 1993 och det är denna teknik som används än idag när vi surfar på internet med Google Crome, Firefox, Safari eller Microsoft Edge.

Världens första Webbsida:

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html