Internet och nätverkskommunikation

För att man ska kunna kommunicera med webbsidan används olika protokoll. Detta är regler som används inom all datakommunikation. Det sker en identifiering av sändare och mottagare. För att kommunikationen på ett nätverk använder datorer ett nätverkskort.

Alla nätverkskort i ett Ethernet – nätverk har en fysisk adress som kallas för MAC-adress. Den läggs till när enheten tillverkas i fabriken.

Om man inte vet vad MAC-adressen är för en host men vet vad det är för IP nummer, kan man använda ARP (Address Resolution Protocol). Det är en metod som gör att man kan koppla samman en IP-adress med en MAC-adress.

Ethernet-frame

När en dator (host) kommunicerar på ett nätverk så skickar den något som kallas ”frames”. Den innehåller sin egen MAC-adress och MAC adressen till mottagaren. Alla frames som en host får kommer att kontrolleras och avkodas. Om något fel på mottagaradressen upptäcks så ignoreras framet.

Det är Ethernet-protokollet som bestämmer storleken, formatet, timing och kodningen. Storleken på ett frame är maximalt 1218 bytes och minst 64 bytes.

Portar

Portar i ett nätverk är virtuella portar som sorterar inkommande trafik och hjälper till att hålla ordning på vilka uppgifter som tillhör ett visst program eller tjänst. Man kan jämföra en port med en gatuadress som posten hittar till. Apache Servern använder Port 80 och andra vanliga portar som används för webben är Port 443 för HTTPS, Port 21 FTP-server och Port 53 för DNS-server.

IP (Internet Protokoll)

En webbserver lyssnar på en IP adress på port 80. IP är ett protokoll för kommunikation på internet. Man kan också säga att det är en standard eller regelsamling för datakommunikation. Den används för all överföring av information i datornätverket internet. Det används även i Intranät. En IP-adress är en logisk adress och identifierar en host. Den måste vara korrekt konfigurerad och unik.

Med IP-adressen kan routrar vidareförmedla information mellan olika fysiska nätverk.  Den vanligaste versionen är IPv4 men IPv6 blir mer vanligt. De paketen som skickas över internet har en avsändare och en mottagaradress.  IP-adressen är logisk och man kan jämföra det med en persons adress och kan ändras beroende var personen bor. Den består av två delar. En nätverksdel och en dator (host) del.

IPv4 är ett 32-bitars tal och grupperas om 8-bitar Man skriver IP-nummer decimalt eftersom binära tal är svåra att jobba med.

Det finns även Publika och privata IP-adresser. Publika är de IP-nummer som används på Internet. De Privata IP-adresser är icke-routingsbara adresser och är reserverade för privat bruk eller lokala nätverk.

De är också uppdelade i olika klasser:

Klass A/ 10.0.0.0

Klass B/ 172.16.0.0 – 172.31.0.0

Klass C/ 192.168.0.0 – 192.168.255.0

Nätmask

Förutom en IP-adress måste det finnas en nätmask (netmask, subnetmask) för att kommunikationen mellan datorer ska fungera.  Nätmasken används av hosten för att ta reda på vilken del av IP-adressen som finns i ett lokalt nätverk. Den tar reda på vilken del av IP-adressen som är Nät-ID och vilket som är Dator-ID.

En nätmask består som en IP adress alltid av ettor och nollor och är ett 32-bitars tal och skrivs på samma sätt som en IP-adress (255.255.255.0)