Googles historia

Sergey Brin kom från en rysk familj som flyttat till USA när han var sex år gammal. vid sex års ålder visade han upp en otrolig talang för matematik. Han blev klar med skolan ett år före alla klasskompisar och tog sin första examen vid University of Maryland innan han gick vidare till Stanford University.

Google grundades av Larry Page och Sergey Brin. Larry Page var en teknikentusiast som intresserat sig för datorer sedan lågstadieåldern. I skolan blev han den första eleven på sin skola som lämnade in en läxa skriven med ett ordbehandlingsprogram. Intresset för entreprenörskap föddes, och vid tolv års ålder visste han att han skulle starta sitt eget företag. Ett halvt decennium senare blev han antagen till University of Michigan där han läste ett kandidatprogram i datateknik. Efter examen blev Larry Page antagen till Standford University, där hans framtida kollega Sergey Brin redan studerade.

Det var under sommaren 1995 som de två Google-grundarna träffades för första gången. Sergey hade fått i uppgift att ta hand om en grupp nyantagna studenter och visa dem campuset och centrala San Francisco. En av deltagarna i gruppen var Larry Page.

Den första Google datorn på Stanford

Larry Page hade en idé om att ladda ned hela internet och indexera alla länkarna mellan sidorna. Idén fick han en natt och blev så pass inspirerad att han skrev ner en algoritm. Inspirationen mynnade ut i ett forskningsarbete som Sergey Brin snart anslöt sig till. Projektet fick namnet BackRub och bestod av en helt ny typ av sökmotor. Tesen var att hemsidorna på internet som flest andra hemsidor länkade till också var de mest relevanta sidorna för det specifika sökordet.

Den konventionella metoden var annars att sökmotorerna rankade sidorna baserat på hur många gånger ett visst sökord förekom. Algoritmen som Larry Page skrivit fick namnet PageRank och kan beskrivas som den hemliga formel som sökmotorn använder för att rangordna de olika resultaten

När Larry Page och Sergey Brin var klara med den teoretiska delen av projektet beslutade de sig för att testa sin tes i praktiken. De laddade helt sonika ner hela internet! Totalt blev det 75 miljoner internetadresser och 207 gigabyte med data, vilket år 1996 var en helt ofantlig mängd information.

På den här tiden bestod den genomsnittliga hemsidan av text och kanske någon enstaka lågupplöst bild. Det hade krävts nästan 500 vanliga hårddiskar för att förvara all den här informationen som alltså endast bestod av text och lågupplösta bilder, men lyckligtvis fick duon tillgång till avancerad lagringsutrustning från universitet som gjorde det möjligt att genomföra projektet.

När sökmotorn var klar och Larry och Sergey testade den i praktiken fann de nästan omedelbart att den var överlägsen konkurrenternas. De marknadsledande sökmotorerna på den här tiden, bland annat Excite, Yahoo! och AltaVisa, var miljardbolag som fyllts med riskkapital under den rådande it-bubblan, och ett företag med den bästa sökmotorn hade potentialen att bli hur stort som helst.

Larry och Sergey insåg det här och valde därför att skifta fokus från forskningsprojektet till att istället starta eget. De bytte namn på sökmotorn till Google och registrerade domänen Google.com den 15 september 1997.

Redan under betastadiet var det många som föredrog Google framför konkurrenterna – inte minst var Googles tjänst mycket snabbare. Under 1998 kom framgångarna. De fick en investering på 100 000 dollar och i december samma år rankades Google som världens bästa sökmotor av magasinet PC Magazine. Bara ett halvår senare hade riskkapitalet växt till 25 miljoner dollar.

Även om vi främst associerar Google med dess sökmotor har företaget kommit att lansera otaliga produkter som många av oss använder varje dag.

2004
Gmail, en e-post-tjänst som både var gratis och som tillät ett lagringsutrymme som vida översteg konkurrenternas.

2005
Google Maps, karttjänsten som har konkurrerat ut såväl vägatlas som renodlad GPS. Google Maps kompletterades senare med Google Street View som tillåter användarna att utforska många av världens städer på gatunivå.

2006
Google Docs-serien av ordbehandlings- och kalkylprogram samt översättningsverktyget Google Translate.

2007
iOS-utmanaren Android som används av merparten av alla mobiltelefoner idag. Året därpå lanserade Google dessutom världens bästa webbläsare, Google Chrome.

Google Street View 

Vad är en sökmotor

En sökmotor är ett program som söker på internet och hittar webbsidor baserat på de sökord som du skickar. En server tar emot sökfrågan från användaren och identifierar den med uppsättning regler.

Det finns flera delar till en sökmotor, till exempel:

  • En databas
  • Ett program som kallas för ”webcrawler”, eller som man också kallar dem – ”spindlar”. En spindel är en robot som besöker och analyserar en webbplats med viss frekvensSpindeln söker på internet efter nya sidor, och uppdateringar av redan indexerade sidor. 
  • Algoritmerna som är utformade för att gå igenom de hundratals miljarder webbsidor som finns och hitta de mest relevanta och användbara resultaten.