Data lagring

Datalagring betyder att man lagra data för framtida användning. Ofta skiljer man på lagring och arkivering. Lagring görs på hårddiskar eller andra lagringsminnen. Arkivering görs ofta på långsamma medier som magnetband, cd, och dvd.

Data lagras och behandlas i binär form som är 1:or och 0:or (011010101). En bit är en binär siffra (binary digit). De binära koderna används för att tolka tecken enligt olika standarder. Man använder därför olika teckentabeller. Den vanligaste är ASCII (American Standard Code for Information Interchange) och UTF. Ett tecken motsvarar 8 bitar och 8 bitar kallas även för byte.

OBS! byte förkortas med B och bit med b

  • 1 byte = 8 bits
  • 1 kB (kilobyte) = 1000 Byte
  • 1 MB (megabyte) = 1000 kB
  • 1 GB (gigabyte) = 1000 MB
  • 1 TB (terabyte) = 1000 GB
  • 1 PB (petabyte) = 1000 TB
  • 1 EB (exabyte) = 1000 PB

Överföringshastighet mäts i bit/s (bps).

Hårddiskar är stora Sekundärminne som håller den lagrade data utan ström till skillnad från Primärminne som förlorar den lagrade data när strömmen bryts.

Disketter

Disketter som även kallas Floppy Disk har en lagring kapacitet på 1.44 MB och har en extremt dålig prestanda.

Optisk lagring

Optiska lagringsenheter använder en laserstråle för att bränna mikroskopiska fördjupningar i ett speciellt material.

  • CD – (Compact Disc), kapacitet 700 MB, CD-R, CD-RW
  • DVD – (Digital versatile Disc), kapacitet  4,7 eller 9,4 GB, kan skriva i flera lager DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-DL.
  • Blue-Ray – Använder en blå laser med en kortare våglängd och kan därför läsa av mindre detaljer. Detta gör att mer data kan få plats på samma yta som förut. Kapacitet är 25 GB eller 50 GB. Blue -Ray spelare stödjer även CD och DVD skivor.

USB minne

Detta är ett flashminne som har ersatt disketter och är relativt snabba. De har en kapacitet upp till 2TB men vanligaste är 64 GB minnen.

Minneskort

De mest använda minneskorten är SD-kort (Secure Digital). De används i digitalkameror, videokameror, mobiler och enkortsdatorer som Raspberry Pi. De finns i tre olika storlekar SD, Mini-SD och Micro-SD.