Vad är ett Operativsystem?

När de första datorerna tillverkades saknade de ett operativsystem och man skrev program genom att byta plats med kablar. Därefter utvecklades matematikmaskiner som gjorde att man programmerade genom att programmen matades in med hålkort i stället för kablar och beräkningsförloppet följdes med hjälp av lampor. På 1960-talet det första riktiga operativsystemet.

Fortsätt läsa