Om

Detta är en oberoende personlig Blogg om IT, Datorer och vetenskap som jag finner roande, upprörande eller intressant.

Kent Lundberg
admin@kentlundberg.com
Jönköping, Sweden